Zoznam ambulancií

Zadávajte výraz bez diakritiky

Transplantačno-nefrologické oddelenie

Gynekologicko - pôrodnícka klinika

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny

Klinika detskej chirurgie

Klinika nukleárnej medicíny

Klinika telovýchovného lekárstva

Neurochirurgická klinika