Príjmová ambulancia

Lekári

MUDr. Klára Krivčíková

Sestry

Silvia Košálková

Zabezpečuje príjem pacientov ako aj pneumoftizeologické vyšetrenia pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov.

Telefonické hovory vybavujeme po 13:00

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 7:00 — 7:30 odber krvi
7:30 — 15:30 ordinácia