Investičné projekty

2023 - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti UNM

V auguste 2022 bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti UNM“ vo výške 196 621,80 EUR. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Rekonštrukcia lôžkového oddelenia Kliniky detí a dorastu

2022 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia Kliniky detí a dorastu

Lôžková časť oddelenia dojčiat a batoliat na Klinike detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin má moderné zrekonštruované priestory. Obnova sa podarila vďaka štedrej sponzorskej podpore od nadácie spoločnosti McDonald´s, občianskeho združenia Matka a dieťa Turca a mnohých miestnych podnikateľov, ktorí pomohli anonymne.

Verejné WC

2021 - Verejné WC

Z dôvodu zvýšenia komfortu zriadila Univerzitná nemocnica Martin vo svojom areáli verejné WC určené pre pacientov a návštevy.

Rekonštrukcia laboratórnej časti Kliniky hematológie a transfúziológie

2021 - Rekonštrukcia laboratórnej časti Kliniky hematológie a transfúziológie

Laboratórna časť Kliniky hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Zo starých stiesnených priestorov sa rekonštrukciou vytvorili väčšie a priestranné pracoviská. Prínosom rekonštrukcie pre UNM je vyššia efektivita diagnostickej časti kliniky.

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin

2021 - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin

V marci 2021 podala Univerzitná nemocnica Martin Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin“ vo výške 3 545 859,85 €. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Nové priestory na detskej chirurgii

2019 - Nové priestory na detskej chirurgii

V lôžkovej časti Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia existujúcich priestorov. Z dôvodu nedostatku lôžok sa vedenie kliniky rozhodlo dennú miestnosť lekárov prerobiť na izbu pre pacientov.

Rekonštrukcia suterénu Psychiatrickej kliniky

2019 - Rekonštrukcia suterénu Psychiatrickej kliniky

Priestory suterénu pavilónu č. 12 Univerzitnej nemocnice Martin, v ktorom sídli psychiatrická klinika, sa po rokoch dočkali kompletnej renovácie. Išlo o výraznú rekonštrukciu, počas ktorej sa obnovila elektroinštalácia, vynovili sa omietky, vymenili sme okná, podlahy, osvetlenie. Obnovou prešli aj sociálne zariadenia.

Nová prístavba dialyzačného strediska

2019 - Nová prístavba dialyzačného strediska

Dialyzačné stredisko UNM funguje v rámci 1. Internej kliniky. Pre zvýšenie komfortu svojich pacientov vybudovala nemocnica oddeleniu úplne nové priestory, pôvodné boli naposledy rekonštruované pred zhruba 10 rokmi.

Stavebné práce v Onkologickom centre

2019 - Stavebné práce v Onkologickom centre

Cieľom stavebných prác v bývalých priestoroch ožarovne kobaltu bolo umiestnenie nových prístrojov - lineárneho urýchľovača a CT simulátora pre Onkologické centrum UNM.

Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfúziológie

2018 - Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfúziológie

Do opätovnej prevádzky boli odovzdané ambulantné priestory Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, ktoré od septembra 2017 podliehali značnej rekonštrukcii. Revitalizácia priestorov priniesla klinike vylepšenie po stránke estetickej, dispozičnej i funkčnej.