Verejné WC

Z dôvodu zvýšenia komfortu zriadila Univerzitná nemocnica Martin vo svojom areáli verejné WC určené pre pacientov a návštevy. Toalety tzv. kontajnerového typu sú umiestnené v zónach nemocnice, ktorými počas dňa prejde najväčšie množstvo ľudí. Pri hlavnom vchode pre peších sa nachádzajú toalety, ktorých súčasťou je aj bezbariérové WC pre imobilných. Druhé WC je umiestnené v blízkosti parkoviska a verejnej lekárne.