Rekonštrukcia laboratórnej časti Kliniky hematológie a transfúziológie

Laboratórna časť Kliniky hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Zo starých stiesnených priestorov sa rekonštrukciou vytvorili väčšie a priestranné pracoviská. Prínosom rekonštrukcie pre UNM je vyššia efektivita diagnostickej časti kliniky. V celom objekte sa vymenili rozvody, elektroinštalácia, radiátory, nové sú omietky, podlahy z PVC. Menili sa rozvody vody, kanalizácie a kúrenia. Na celom pavilóne boli vymenené okná. V priestoroch s najrozsiahlejšou rekonštrukciou sa vymenili dvere, zvyšné, ktoré zostali pôvodné, dostali nový náter. Celý priestor bol nanovo vymaľovaný. V zóne s najväčšími dispozičnými úpravami sa spravili nové podhľady. V laboratóriách sa vybudovala klimatizácia a nainštalovali sa germicídne žiariče.