Stavebné práce v Onkologickom centre

Cieľom stavebných prác v bývalých priestoroch ožarovne kobaltu bolo umiestnenie nových prístrojov - lineárneho urýchľovača a CT simulátora pre Onkologické centrum UNM.Stavebné úpravy zahŕňali vybúranie podláh a výstavbu základov pre nové prístroje. Obvodové steny a priestor ožarovne bolo nutné vybudovať z barytbetónu a z betónu. Vymenili sa okná a dvere ako aj vstupné presklené steny. Nové sú aj podlahy, omietky, vymenili sa rozvody, elektroinštalácia a svietidlá.