Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnie Martin

Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnie Martin

Projekt je zameraný na rekonštrukciu existujúceho pavilónu. Jeho cieľom je najmä rekonštrukcia lôžkového fondu ústavných psychiatrických zariadení má za cieľ humanizáciu podmienok pre hospitalizáciu, čiže redukciu počtu pacientov na izbe so samostatným sanitárnym zariadením. Cieľom nebude znižovanie počtu lôžok. Vylúčiť sa má používanie sieťových postelí a nahradiť ich seklúznymi miestnosťami. Cieľom je destigmatizácia, optimalizácia bezpečnostného režimu ústavných zariadení poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť.

Prijímateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Projekt:

Názov projektu: Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnie Martin

Kód projektu: 12I07-21-V13-00005

Názov výzvy: „Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti“  

Cieľ:

Rekonštrukcia lôžkového fondu ústavných psychiatrických zariadení má za cieľ humanizácie, resp. podmienok pre hospitalizáciu, čiže redukciu počtu pacientov na izbe so samostatným sanitárnym zariadením.

Komponent:

12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie               


Psychiatrický stacionár pre deti a adolescentov Univerzitnej nemocnice Martin

Projekt je zameraný na výstavbu nového objektu, v ktorom bude prevádzkovaný psychiatrický stacionár pre deti a adolescentov. Cieľom projektu je vybudovanie siete stacionárov s psycho-sociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých s cieľom liečby, predchádzania hospitalizácie, jej skracovania s dôrazom na udržanie kvality života, resp. úplný návrat do spoločnosti a znižovanie nezamestnanosti a invalidity.

Prijímateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Projekt:

Názov projektu: Psychiatrický stacionár pre deti a adolescentov Univerzitnej nemocnice Martin

Kód projektu: 12I04-21-V12-00006

Názov výzvy: „Doplnenie siete psychiatrických stacionárov“

Cieľ:

Vybudovanie siete stacionárov s psycho-sociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých s cieľom liečby, predchádzania hospitalizácie, jej skracovania s dôrazom na udržanie kvality života, resp. úplný návrat do spoločnosti a znižovanie nezamestnanosti a invalidity.

Komponent

12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť 


Psychiatrický stacionár pre dospelých Univerzitnej nemocnice Martin

Projekt je zameraný na výstavbu nového objektu, v ktorom bude prevádzkovaný psychiatrický stacionár pre dospelých pacientov. . Cieľom projektu je vybudovanie siete stacionárov s psycho-sociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých s cieľom liečby, predchádzania hospitalizácie, jej skracovania s dôrazom na udržanie kvality života, resp. úplný návrat do spoločnosti a znižovanie nezamestnanosti a invalidity.

Prijímateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Projekt:

Názov projektu: Psychiatrický stacionár pre dospelých Univerzitnej nemocnice Martin

Kód projektu: 12I04-21-V12-00007

Názov výzvy: „Doplnenie siete psychiatrických stacionárov“

Cieľ:

Vybudovanie siete stacionárov s psycho-sociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých s cieľom liečby, predchádzania hospitalizácie, jej skracovania s dôrazom na udržanie kvality života, resp. úplný návrat do spoločnosti a znižovanie nezamestnanosti a invalidity.

Komponent

12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie