Občianske združenie

Milí pacienti,

naša klinika má založené Občianske združenie. Z finančných prostriedkov zaslaných na číslo OZ chceme zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zlepšovať materiálno-technické vybavenie pracoviska, ako aj vytvárať čo najlepšie podmienky Vás – pacientov. Číslo účtu Občianskeho združenia: SK64 7500 0000 0040 3272 4036

Ďakujeme za každú finančnú podporu.

Okrem toho je možné darovať 2% z Vašich daní.

Chápeme, ak ste rozhodnutí prispieť inému občianskemu združeniu, ale ak váhate a nie ste jednoznačne rozhodnutí, prosím pouvažujte o darovaní týchto 2% pre naše pracovisko.

Vypísané tlačivo môžete odovzdať sestre na ambulancii, vedúcej sestre kliniky, prípadne ho poslať poštou na dole uvedenú adresu.

PhDr. Eva Ferencová
Klinika PaF
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin