Pedagogická činnosť

Pregraduálna výučba

Na klinike sa realizuje výučba v predmetoch: 

  • Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 3. ročníka študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku;
  • Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe zubné lekárstvo pre študentov 3. ročníka;
  • Vnútorné choroby v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 4. a 6. ročníka študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku;
  • Vnútorné choroby v študijnom programe zubné lekárstvo pre študentov 4. ročníka;
  • Ftizeológia pre študentov 5. ročníka študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku.

Doktorandské štúdium

Klinika zaisťuje aj vedecko pedagogickú postgraduálnu prípravu v rámci doktorandského štúdia a to formou interného aj externého štúdia. Garantom je doc. MUDr. R. Vyšehradský, PhD.. 

Špecializačné štúdium

Od roku 2007 sme akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výučbu lekárov v odbore pneumológia a ftizeológia ukončenou špecializačnou skúškou.

Pre odbornú komunitu organizujeme viaceré podujatia od seminárov, školení až po kongresy.