Využitie vašich darov

Kliniku pneumológie a ftizeológie podporuje „Liga proti rakovine“. Liga proti rakovine v rokoch 2013, 2014, 2015 prispela nášmu pracovisku finančnými prostriedkami na zakúpenie: kryokautera, sono prístroja, polohovateľného vozíka na presun ležiacich pacientov, vozíka na prevážanie sediacich pacientov a odsávačky hlienov.