Liečba

Pracovisko vykonáva liečbu všetkých ochorení dolných  dýchacích orgánov. K dispozícii máme dve lôžkové oddelenia a Jednotku intenzívnej starostlivosti. Bežne liečime zápaly pľúc, tuberkulózu, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, prieduškovú astmu, ochorenia pľúcneho interstícia. Na klinike sa venujeme diagnostike nádorov hrudníka a preto významnou súčasťou našej práce je starostlivosť o onkologicky chorého pacienta od jeho prvých subjektívnych ťažkostí, po diagnostiku rozsahu nádoru a štádiovosť ochorenia, až po ďalší následný liečebný postup, či už chirurgický alebo onkologický.

Úzko spolupracujeme s klinikou hrudníkovej chirurgie UNM, možnosť kedykoľvek konzultovať a v prípade potreby použiť bezodkladne chirurgické, diagnostické aj liečebné postupy, prednostne s použitím postupov miniinvazívnej chirurgie. V oblasti endoskopickej liečby nádorov hrudníka úspešne využívame metódu tzv. endobronchiálnej kryoterapie – za pomoci mrazu ničíme nádor.

Pri chronickej respiračnej insuficiencii sme ako prvé pracovisko na Slovensku zaviedli dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu Pokiaľ to stav pacienta vyžaduje, pri chronickej respiračnej insuficiencii indikujeme neinvazívnu pozitívnu pretlakovú ventiláciu na nemocničné alebo domáce použitie.