Výskumné projekty

V posledných rokoch sme sa zúčastnili na realizácii niekoľkých vedecko-výskumných projektov, získali viaceré výskumné granty a podieľali sa na klinickom skúšaní nových liečiv, hlavne pre liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

Zoznam vedecko výskumných projektov za posledných 10 rokov: