Cenník služieb

Na Klinike PaF neposkytujeme nadštandardné spoplatnené služby.
Umožńujeme prenájom oxygenátora. Správny poplatok za požičanie 60,00 Eur za kalendárny mesiac.
Vyšetrenie vydychovaného NO (NIOX) 20,00 EUR