Konziliárna ortopedická ambulancia pre dospelých

Pacienti sa objednávajú utorok na telefónnom čísle 043/4203 649 v ostatné dni v týždni na telefónnom čísle 043/4203 283

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Utorok 9:00 — 13:00 MUDr. Libor Nečas, PhD.