Návštevné hodiny

Pracovné dni: 15:00 – 17:00
Sobota, nedeľa:14:00 – 17:00
Po dohovore s personálom sú možné návštevy aj mimo uvedeného časového intervalu.