Pedagogická činnosť

Na pracovisku sa vykonáva pregraduálna výučba študentov všeobecného lekárstva 5. ročníka v slovenskom a  anglickom jazyku v rámci samostatného predmetu ortopédia, ktorý je ukončený skúškou. 

Zároveň na klinike prebieha výučba chirurgickej propedeutiky študentov v odbore: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a ošetrovateľstvo.

Na klinike prebieha výučba v odbore ošetrovateľstvo, na ktorej participujú niektoré zdravotné sestry formou mentorstva. 

Na klinike je možná aj realizácia postgraduálneho štúdia.