Ortopedická ambulancia pre deti

Sestry

 Eva Záborská, Anežka Štrauchová

Pacienti sa objednávajú na tel. číslach 043/4203 442043/4203 994043/4203 995

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 8:00 — 14:00 MUDr. Marek Rovňák, MUDr. Jozef Holjenčík
Utorok 8:00 — 14:00 MUDr. Maroš Hrubina, PhD., MUDr. Peter Lisý
Streda 8:00 — 14:00 MUDr. Stanislav Křivánek, PhD., MUDr. Milan Čipkala