Traumatologická pohotovostná ambulancia

Volajte na telefónne číslo: 043/4203 283

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 15:30 — 7:00
Sobota 24 hodín
Nedeľa 24 hodín