Osobnosti

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.
zástupca prednostu
MUDr. Marián Melišík
vedúci lekár ortopedického oddelenia
Doc. MUDr. Maroš Hrubina, PhD.
Zástupca prednostu pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť
MUDr. Ivan Mudrák
Vedúci lekár úrazového oddelenia
Mgr. Miroslava Dianová
vedúca sestra