Predoperačné vyšetrenia

Pred hospitalizáciou na Ortopedickej klinike za účelom plánovaného operačného zákroku je potrebné u obvodného lekára vyšetriť nasledovné parametre:

 • KO 
 • BWR - TPH
 • Glykémia
 • Quick
 • Kreatinín
 • TRČ
 • ALT
 • Fibrinogén
 • Bilirubín
 • Moč + sediment + kultivácia
 • Na
 • FW
 • K
 • HbsAg
 • Cl
 • KS + antierytrocytové protilátky
 • CRP

Je potrebné absolvovať nasledovné vyšetrenia:

 • Interné vyšetrenie, EKG, RTG hrudníka
 • Anesteziologické (ARO) vyšetrenie
 • Ambulancia predanestetických vyšetrení v UNM (Steinerov pavilón, prízemie, pondelok – piatok 8:00-14:00 objednajte sa na t.č. 043/4203 544)