Pripravte sa na hospitalizáciu

Pacienti, ktorí boli zaradení do čakacej listiny Ortopedickej kliniky UNM Martin na náhradu bedrového a kolenného kĺbu, sú pred hospitalizáciou pozvaní na „Edukačný deň pre pacientov Ortopedickej kliniky“, na ktorom sú im poskytnuté podrobné informácie o plánovanom operačnom zákroku a o hospitalizácii na Ortopedickej klinike.