Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra

Sestry

Eva Záborská, Anežka Štrauchová

Na vyšetrenie sa neobjednáva.

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 11:00 — 13:00 MUDr. Marek Rovňák
Utorok 11:00 — 13:00 MUDr. Maroš Hrubina, PhD.
Utorok 11:00 — 13:00 MUDr. Stanislav Křivánek, PhD.