Občianske združenie

Občianske združenie ortopédov a traumatológov UNM

Cieľom občianskeho združenia je:

  • podpora zabezpečovania rozvoja ortopédie a traumatológie pohybového aparátu so zameraním sa na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum chorôb osteoartikulárneho aparátu
  • pomoc pri zabezpečovaní vzdelávania lekárov
  • podpora zabezpečenia vybavenia pracoviska modernou a liečebnou technikou
  • získavanie finančných prostriedkov na nákup techniky, hradenie študijných pobytov a kongresov pre členov občianskeho združenia.

Občianske združenie ortopédov a traumatológov UNM

Kollárova 2,036 59  Martin

IBAN: SK3909000000000350037866