Využitie vašich darov

  • zlepšenie technického vybavenia pracoviska
  • zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov kliniky
  • zvýšenie komfortu hospitalizovaných pacientov