Ambulancia doliečovania úrazov

Pacienti sa objednávajú:

streda (MUDr. Zoltán Cibula, PhD.) – 043/4203 649

štvrtok (MUDr. Peter Gémeš) – 043/4203 649

ostatné dni – 043/4203 283

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Streda 9:00 — 13:00 MUDr. Zoltán Cibula, PhD.
Štvrtok 9:00 — 14:00 MUDr. Peter Gémeš