Ambulancia č. 2 - Hematologická ambulancia pre deti

Lekári

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA

Sestry

Zdenka Sláviková
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Utorok 8:30 — 15:00
Piatok 8:30 — 15:00

Sestry – ambulantné hodiny: 6:30 – 15:00; telefón: 043/4203 519

Jedenkrát za mesiac je v piatok sanitárny deň podľa rozpisu v harmonograme prevádzkového poriadku ambulancií!

Žiadame pacientov, aby k odberom krvi prichádzali na lačno, so svojou zdravotnou dokumentáciou, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a odporučením na vyšetrenie vystaveným obvodným pediatrom alebo lekárom špecialistom. Akútne stavy sú riešené ihneď, ostatné na objednanie.