Pripravte sa na hospitalizáciu

Klinika disponuje 17 lôžkami v 2 dvojlôžkových, 2 trojlôžkových a 2 štvorlôžkových izbách, ktoré sú umiestnené na prízemí pavilónu č. 1. Na hospitalizáciu sú pacienti objednávaní lekármi KHaT a o ich umiestnení  na jednotlivé izby rozhoduje zástupca prednostu kliniky pre hematológiu podľa ich zdravotného stavu a plánovanej liečby. Na lôžkovej časti kliniky je pacientom poskytovaná komplexná liečba všetkých ochorení krvi, krvotvorných orgánov a hemostázy. O terapeutickom pláne a prípadných invazívnych výkonoch sú pacienti informovaní pri príjme na lôžkové oddelenie a priebežne počas  hospitalizácie. Pri ukončení pobytu na klinike sú inštruovaní o ďalšom postupe, ambulantnej liečbe a termíne prípadnej ďalšej hospitalizácie.

Vedúca sestra: Mgr. Ľubomíra Babinská.

Príjmy pacientov na lôžkové oddelenie KHaT sú realizované v ambulancii jednodňovej terapie v čase od  07.00 do 8.00 hod. Žiadame pacientov, aby sa k príjmu dostavovali na lačno (odber krvi na vstupné laboratórne vyšetrenie), so svojou zdravotnou dokumentáciou a preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Na hospitalizáciu si pacient prinesie osobné hygienické potreby, prezuvky, pyžamo alebo nočnú košeľu a prípadne župan.

Telefónne čísla: 043/4203 842, 043/4203 843