Osobnosti

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
prednosta
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu starostlivosť
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
hlavný transfúzny lekár UNM
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
vedúca diagnostickej časti kliniky
Mgr. Ľubomíra Babinská
vedúca sestra kliniky a mentor klinickej praxe
Ľubica Agricolová
vedúca laborantka kliniky - poverená