Ambulancia jednodňovej terapie

Lekári

MUDr. Juraj Chudej, PhD. | MUDr. Ľubica Váleková, PhD.

Sestry

Bc. Katarína Šípková | Bc. Iveta Boháčová
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok — Piatok 7:00 — 14:15

Sestry – ambulantné hodiny: 7:00 – 14:15, telefón: 043/4203 978

Ambulancia je umiestnená v budove č. 11.  V ambulancii je pacientom poskytovaná na 10 polohovateľných lehátkach ambulantná chemoterapia, imunoterapia a potrebná podporná liečba (napr. hemoterapia, aplikácia bisfosfonátov a intravenóznych imunoglobulínov). Do tejto ambulancie sú pacienti objednávaní lekármi KHaT.