Liečba

KHaT poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých ochorení krvotvorby, vrátane nádorových ochorení myeloidnej a lymfoidnej zložky krvotvorby a porúch hemostázy. V rámci liečby hematoonkologických ochorení zabezpečuje vysokodávkovanú chemoterapiu a autotransplantáciu  kmeňových buniek krvotvorby. V spolupráci s Oddelením cievnej chirurgie UNM sa podieľa na celulárnej terapii terminálnych štádií choroby periférnych tepien (terapeutická angiogenéza). Klinika zabezpečuje špecializovanú lekársku starostlivosť pacientom predovšetkým zo severnej časti stredného Slovenska (Žilinský samosprávny kraj a severné okresy Trenčianskeho kraje, cca 1 milión obyvateľov). Diagnostický úsek kliniky zabezpečuje komplexnú hematologickú a hemostazeologickú laboratórnu diagnostiku pre celú UNM. Krvná banka a laboratórium predtransfuziologických vyšetrení zabezpečuje hemoterapiu pre všetky pracoviská UNM. V súvislosti s diagnostikou a liečbou hematologických ochorení sú na klinike realizované punkcie a biopsie kostnej drene, lumbálne punkcie, kanylácia centrálnych žíl, evakuačné punkcie výpotkov a terapeutické venepunkcie. KHaT je jediným hematologickým zdravotníckym zariadením s lôžkovou časťou (17 lôžok) v samosprávnom kraji Žilina a Trenčín. Na klinike je ročne hospitalizovaných priemerne asi 800 pacientov. Zo všetkých pacientov vyšetrených  na KHaT je 35% z regiónov Martin a Turčianske Teplice a 65%  z iných regiónov. Klinika poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť.