Využitie vašich darov

Pracovníci KHaT JLF UK a UNM s vďačnosťou prijmú sponzorské finančné a vecné dary pre pracovisko, ktoré slúžia na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o pacientov a kvality prostredia odborných ambulancií, lôžkovej časti a laboratórií. Vzory darovacích zmlúv sú k dispozícii na právnom oddelení UNM.