Ambulancia pre bolesť

Lekári

Prof. MUDr. M. Drobný, DrSc.

Sestry

K. Vašková

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok objednaní pacienti
  • zameriava sa prevažne na reflexnú liečbu ( akpunktúra lokálna, epidurálna aplikácia liekov, a iné)
  • chronických bolestivých stavov
  • funkčných porúch vegetatívneho nervového systému
  • niektoré motorické poruchy - hlavne periférne parézy
  • niektoré poruchy imunitného systému - rhinitis vasomotorica, asthma bronchiale
  • iné ochorenia prevažne funkčného charakteru, kde je medikamentózna liečba neúspešná alebo kontraindikovaná