Osobnosti

Prednosta

 • Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Zástupca prednostu (zdravotná starostlivosť)

 • Doc. MUDr Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Zástupca prednostu (pedagogická činnosť)

 • Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Zástupca prednostu (vedecko-výskumná činnosť)

 • Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Vrchná sestra

 • Mgr. Mária Kurhajcová

Staničná sestra

 • Věnceslava Šimšíková
 • Mgr. Helena Lizuchová

Sekretariát kliniky

 • Petra Ilovská
 • Ing. Anna Ballová
 • Mgr. Michaela Veterníková

Učitelia kliniky - zamestnanci JLF UK

 • Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
 • Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
 • Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
 • Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
 • Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
 • Doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.
 • MUDr. Monika Turčanová-Koprušáková, PhD.
 • MUDr. Pavol Skáčik - denná forma doktorandského štúdia

Lekári kliniky - zamestnanci UNM

 • MUDr. Jozef Michalik, PhD. - 0,5
 • MUDr. Jana Dluhá, PhD.
 • MUDr. Babeta Hofericová
 • MUDr. Natália Jankovičová
 • MUDr. Klaudia Kalmárová, PhD. - m.d.
 • PhDr. Ján Grossmann - 0,5
 • MUDr. Patrik Kašovič
 • MUDr. Jana Zeleňáková
 • MUDr. Kristián Šveda
 • MUDr. Jana Olekšáková, PhD.
 • MUDr. Róbert Ružinák, PhD.
 • MUDr. Lucia Babálová, PhD.
 • MUDr. Daniela Feďáková
 • MUDr. Monika Brániková
 • MUDr. Jaroslav Petrišin

Sestry - špecializácia PŠŠ

 • Věnceslava Šimšíková
 • Tatiana Kočišová
 • Monika Šímová
 • Andrea Kapustová
 • Mgr. Helena Lizuchová
 • Martina Košútová
 • Jarmila Orčová

Sestry - vysokoškolsky vzdelané

 • Mgr. Lenka Grajciarová
 • Mgr. Vlasta Grofiková - špecializácia v odbore
 • Mgr. Mária Kurhajcová
 • Bc. Ľubomíra Brezinová - Časárová
 • Bc. Lenka Fedáková
 • Bc. Martina Petrášová
 • Bc. Silvia Rusnáková
 • Bc. Martina Tomčíková
 • Bc. Anna Košarišťanová
 • Bc. Martina Raffajová
 • Mgr. Vladimíra Pišková
 • Bc. Terézia Pecušiaková
 • Bc. Barbora Kubáňová
 • Bc. Klaudia Králiková
 • Bc. Martina Görnerová
 • Bc. Alexandra Turanová
 • Bc. Renáta Labudová

Diplomované sestry (VOV)

 • Ľubica Hrončová
 • Oľga Komárová
 • Miroslava Thomková - špecializácia v odbore
 • Jozefína Králiková
 • Mária Hanesová
 • Martina Bakošová
 • Viera Czasteková

Sestry

 • Kristína Móricová
 • Miriam Čurgaliová
 • Ingrid Kapustová
 • Mgr. Zuzana Ledajová

Rehabilitačný pracovník

 • Bc. Katarína Kramer

Zdravotnícky asistent

 • Dana Budiská
 • Jana Janotová
 • Monika Minarčicová
 • Mária Husáriková
 • Terézia Košariková
 • Jana Kšenzuláková
 • Ing. Marta Olahová
 • Nikola Gočálová
 • Michaela Kalnická
 • Romana Lukáčová

Sanitári

 • Stanislav Babík
 • Vladimír Bušfy
 • Kristína Zubeková
 • Monika Jendreasová
 • Dana Križáková
 • Ivana Heczková
 • Lenka Zvirinská
 • Martina Kohútová
 • Ivana Fiľová
 • Želmíra Krížová
 • Gabriela Pyšná
 • Jana Sýkorová
 • Veronika Urmínová
 • Filip Urmín
 • Pavol Zsigmund