Laboratórium EMG ( elektromyografia )

Lekári

Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., MUDr. M. Grofik, MUDr. M. Turčanová Koprušáková, PhD.

Sestry

K. Vašková

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 10:00 — 14:00 objednaní pacienti
  • elektromyografická a polyelektromyografická diagnostika ochorení nervového systému u ambulantných i hospitalizovaných pacientov
  • ide hlavne o ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nerovosvalového prevodu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému