Laboratórium evokovaných potenciálov

Lekári

Prim. MUDr. J. Michalik, PhD., MUDr. E. Kantorová, PhD., MUDr. N. Jankovičová

Sestry

K. Hrnčiarová, Mgr. V. Grofiková

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 7:00 — 15:00 objednaní pacienti
  • diagnostika neurologických ochorení pomocou evokovaných potenciálov (elektrofyziologické funkčné testy nervového systému)
  • diagnostiku porúch vedenia somatosenzitívnymi dráhami
    • SSEP pri stimulácii n.medianus, ulnaris, tibialis posterior, fibularis, pudendalis, trigeminus
  • funkčné testy zrakovej a sluchovej dráhy