Ambulancia pohotovostnej služby

  • poskytuje základnú a špecializovanú neurologickú starostlivosť pre ambulantných pacientov a konziliárne služby počas lekárskej pohotovostnej služby (LPS)
  • LPS trvá v pracovný deň od 15:00 hod. do 7:00 hod. v deň pracovného voľna od 7:00 hod. do 7:00 hod. nasledujúceho dňa