Endokrinologická ambulancia

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin a
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok, Utorok, Streda 07:00 — 08:15 odber biologického materiálu
08:15 — 10:00 konzíliá
10:00 — 14:00 ambulantné vyšetrenia, zákroky
14:00 — 15:00 konzíliá, administratívna činnosť

V endokrinologickej ambulancii vyšetrujeme

  1. už dispenzarizovaných  pacientov
  2. akútne stavy 
  3. tehotné ženy  z nášho okresu

Objednávanie na vyšetrenie

Akútne stavy a tehotné ženy

  • osobné objednanie na našej ambulancii v priebehu ambulantných hodínň

Ostatní pacienti

  • online na stránke UNM 
  • telefonicky (v prípade, že nie je dostupné online objednávanie)

(E- Rp, informovanie o výsledkoch, dohodnutie ďalšieho postupu, eventuálne objednanie dispenzarizovaných pacientov, pre ktorých nie je dostupné online objednávanie)

Telefonické objednávanie (v prípade, že nie je dostupné online objednávanie) v čase:  pondelok, utorok, streda: od 13.00 do 14.00 hod – 043/4203786

Odber krvi na laboratórne vyšetrenie

  • je viazaný len na k nasledujúcej ambulantnej kontrole, ktorej termín je vopred objednaný (v prípade že ordinujúci lekár neurčí inak)

Predpis receptov

  • cestou našej ambulancie len po uplynutí 12 mesiacov od poslednej kontroly, kedy je možný predpis cestou obvodného lekára
  • E- recept možno predpísať len za prítomnosti ordinujúceho lekára (nie v čase jeho neprítomnosti v práci)