Pripravte sa na hospitalizáciu

Pacienti sú v pracovné dni prijímaní cez príjmovú ambulanciu 1. internej kliniky UNM (prízemie kliniky vedľa OUP), následne po uložení na príslušné oddelenie sú vyšetrení prideleným ošetrujúcim lekárom a oboznamení s ďalším diagnosticko - terapeutickým postupom. Prosíme pacientov, aby v prípade akejkoľvej zmeny informovali personál príjmovej ambulancie telefonicky (tel.č. 043/4203 796) alebo osobne minimálne 24 - hodín pred plánovanou hospitalizáciou, resp. cestou obvodného lekára, ktorý pacienta objednal na hospitalizáciu. Akútne príjmy sú realizované každý deň 24 - hodín najmä v spolupráci s Oddelením urgentného príjmu UNM. Zároveň upozorňujeme pacientov, že naša klinika sa spolupodiela na výučbovom procese Jesseniovej lekárskej fakutly Univerzity Komenského v Martine - súhlas, resp. nesúhlas vyjadrujete podpisom pri príjme.

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu, nezabudnite si so sebou vziať

 • občiansky preukaz, 
 • kartičku poistenca, 
 • zdravotnú dokumentáciu, 
 • doporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu), 
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom, 
 • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať

 • omácu obuv,
 • župan,
 • pyžamo,
 • toaletný papier,
 • hygienické potreby,
 • uteráky (min. 2 ks).

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte

 • veľký finančný obnos,
 • vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch,
 • zlato a iné cennosti.

Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podajú zdravotné sestry jednotlivých oddelení.

Vo všetkých budovách nemocnice je prísny zákaz fajčenia.

Všeobecné informácie pre ambulantných pacientov

Pred vyšetrením prosíme pacientov:

 • aby sa preukázali platným preukazom poistenca, zmenu poisťovne hláste na ambulancii,
 • aby sa pred vyšetrením preukázali odporučením od svojho všeobecného lekára – neplatí  pre dispenzarizovaných a chronicky chorých pacientov,
 • aby na vyšetrenie nosili zdravotnú dokumentáciu,
 • aby pri vstupe do ambulancie vypli svoj mobilný telefón.