Výskumné projekty

Výskum na 1. internej klinike sa v súčasnosti zameriava na nasledujúce oblasti

  • Hypoglykémia ako rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb.
  • Hypoglykémia, poruchy kognitívnych funkcií a dysfunkcia mikrovaskulatúry centrálneho nervového systému. Syndróm neuvedomenia si hypoglykémie.
  • Epidemiológia diabetes mellitus a metabolického syndrómu.
  • Metabolický syndróm, hormóny tukového tkaniva, obezitný paradox a kardiovaskulárne riziko.
  • Diagnostika včasnej a neskorej endotelopatie a trombocytopatie, porúch koagulácie a fibrinolýzy pri diabetes mellitus, prediabetických stavoch a metabolickom syndróme. 
  • Sledovanie rezistencie antitrombocytovej liečby.
  • Diagnostika autoimunitného diabetes mellitus 1. typu pomocou genetických a imunologických markerov.
  • Poruchy kostného metabolizmu u chorých s obezitou, diabetes mellitus a metabolickým syndrómom, intervenčná liečba aktívnym vitamínom D.
  • Vyšetrovanie markerov mineralo-kostnej choroby pri diabetickej nefropatii. 
  • Novozistený diabetes mellitus po transplantácii obličiek.