Osobnosti

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
prednosta
MUDr. Pavel Makovický, PhD.
zástupca prednostu pre všeobecnú časť
MUDr. Juraj Krivuš
zástupca prednostu pre metabolickú časť
PhDr. Anna Bullová
vedúca sestra