Ambulancia Kliniky nukleárnej medicíny

Lekári

MUDr. Evin | MUDr. Fukasová | MUDr. Poláček, Ph.D.

Sestry

J. Božeková, R. Adamicová

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 14:00

Základné informácie: na vyšetrenie sa môžete objednať zaslaním žiadanky o vyšetrenie rádiofarmakom od odporúčajúceho lekára na adresu kliniky alebo osobne. Poštou Vám bude zaslaná pozvánka na vyšetrenie s presným časom a dátumom vyšetrenia. Žiadame Vás o dodržanie plánovaného dňa a času diagnostického vyšetrenia! V prípade, že sa nemôžete na vyšetrenie v deň objednania dostaviť, oznámte to v dostatočnom časovom predstihu telefonicky na číslo ambulancie 043/ 42 03 105 alebo sekretariátu kliniky 043/ 42 03 293.

Žiadame pacientov prichádzajúcich na scintigrafické vyšetrenie aby si pripravili:

 • zdravotnú dokumentáciu
 • platný občiansky preukaz
 • platný preukaz poistenca

​Pokyny týkajúce sa vyšetrenia

 • Vyšetrenie sa uskutoční po podaní malého množstva rádioaktívnej látky, obvykle do žily predlaktia, za účelom zobrazenia vyšetrovaného orgánu.
 • Dávka rádioaktívnej látky, ktorú pacient dostane pri gamagrafickom vyšetrení je podobná a vo väčšine prípadov niekoľkokrát nižšia ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. Pre pacienta nepredstavuje žiadne riziko.
 • V záujme minimalizácie pôsobenia žiarenia sa v deň Vášho vyšetrenia neodporúča blízky kontakt najmä s deťmi. Pod tým sa myslí nebrať ich do náručia a nespať s nimi v jednej miestnosti, vo všeobecnosti udržiavať od nich čo najväčšiu vzdialenosť. Tieto opatrenia sa týkajú aj kontaktu s tehotnými ženami. Nemajte však obavy z vplyvu žiarenia na Vaše dieťa. V záujme určenia správnej diagnózy sa u nás vyšetrujú aj celkom malé deti a novorodenci.
 • Informujte sa aké opatrenia je nutné dodržať, ak dojčíte dieťa.
 • V prípade potreby uprednostňujeme deti a pacientov so závažným zdravotným stavom

Upozornenie

 • Sprevádzajúce osoby musia byť staršie ako 18 rokov!
 • Je neprípustné aby Vás na vyšetrenie sprevádzali tehotné ženy!
 • Ak máte podozrenie na tehotenstvo, je Vašou povinnosťou nám túto skutočnosť oznámiť ešte pred podaním rádioaktívnej látky!
 • Tehotným ženám je vstup na oddelenie nukleárnej medicíny ZAKÁZANÝ!