Cenník vyšetrení

Uvedené ceny vyšetrení sú orientačné. Môžu sa meniť v závislosti od počtu vykázaných zdravotných výkonov a ceny aplikovaného rádiofarmaka.

Typ vyšetreniaCena (€)
 Perfúzna scintigrafia pľúc90,97   
 SPECT regionálneho prietoku krvi mozgom338,87   
 Dynamická scintigrafia slinných žliaz55,19   
 Leukoscintigrafia288,74   
 Octreoscan - diagnostika nádorov1 045,60   
 Celotelová statická scintigrafia skeletu99,64   
 Sentinelova uzlina190,39   
 Scintigrafia evakuácie žalúdka76,63   
 Meckelov divertikul (99m-Tc)53,33   
 Vyšetrenie myokardu - pokoj238,42   
 Vyšetrenie myokardu - záťaž217,40   
 Lymfoscintigrafia81,77   
 Prištítne telieska184,64   
 Rádionuklidová cholescintigrafia72,53   
 SPECT 19,52   
 DatScan (123I)1 253,64   
 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky41,50   
 Statická scintigrafia obličiek DMSA38,39   
 Dynamická scintigrafia obličiek DTPA53,63   
 Dynamická scintigrafia obličiek MAG337,25   
 Rádionuklidová liečba kostných metastáz - XOFIGO3 484,26