Pripravte sa na hospitalizáciu

Vážení pacienti, dostavte sa v určený deň na oddelenie KNM v raňajších hodinách - do 08.00 hod.

So sebou si prineste:

  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz)
  • platný preukaz poistenca
  • osobné hygienické potreby, prezuvky
  • lieky, ktoré užívate v dostatočnom množstve (predpokladaná dĺžka hospitalizácie je 5 - 7 dní)
  • výsledky vyšetrení od Vášho endokrinológa a zdravotnú kartu (v prípade, že ošetrujúci lekár odmietne vydať zdravotnú kartu, žiadame o jej výpis) 

V prípade vážnych dôvodov, ktoré Vám bránia nástupiť na liečbu nám to oznámte vopred (najneskôr vo štvrtok pred nástupom) na ďalej uvedený telefonický alebo e-mailový kontakt:

043/42 03 866, daniel.evin@unm.sk - zástupca prednostu 

043/42 03 293, sekrknm@unm.sk - sekretariát kliniky

Lôžkové oddelenie disponuje bezplatným bezdrôtovým pripojením do siete internetu cez štandard Wi-Fi.