Diagnostika

Prehľad vykonávaných diagnostických vyšetrení

Pohybový systém

 • Trojfázová scintigrafia skeletu
 • Celotelová scintigrafia skeletu
 • Scintigrafia kostnej drene

Nefrológia

 • Statická scintigrafia obličiek DMSA
 • Dynamická scintigrafia obličiek MAG3 a DTPA
 • Kaptoprilový test

CNS

 • SPECT regionálneho prietoku krvi mozgom
 • DaTScan: scintigrafia presynaptických dopaminergných transportérov
 • Diferenciálna diagnostika M. Parkinson a Parkinson+ syndrómov (123I-MIBG)

Pľúca

 • Perfúzna scintigrafia pľúc

GIT

 • Dynamická scintigrafia slinných žliaz
 • Scintigrafia hepatobiliárneho systému
 • Scintigrafická diagnostika hemangiómu
 • Scintigrafická diagnostika Meckelovho divertikula a krvácania do GITu
 • Scintigrafia evakuácie žalúdka

Scintigrafia zápalu

 • Leukoscintigrafia 99mTc značenými autológnymi leukocytmi 

Lymfatický systém

 • Scintigrafická lokalizácia „sentinelovej uzliny“
 • Lymfoscintigrafia

Terapeutiké aplikácie

 • Xofigo®: liečba metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty

Onkológia

 • Scintigrafia nádorov na receptorovej úrovni pomocou 111In (octreoscan)
 • Mammoscintigrafia 

Endokrinológia

 • Scintigrafia štítnej žľazy
 • Scintigrafia prištítnych teliesok
 • Scintigrafia nadobličiek a extraadrenergného tkaniva pomocou 123I-MIBG

Kardiológia

 • Perfúzna scintigrafia myokardu (záťažové/kľudové SPECT vyšetrenie)
 • Scintigrafia sympatickej inervácie srdca (123I-MIBG)