Ambulancia pankreatických ochorení a neuroendokrinných nádorov GITu (APON)

Lekári

MUDr. Uhrík Peter, PhD. | MUDr. Lenka Nosáková, PhD | MUDr. Matúš Ščur

Sestry

Kubíková Mária | Ličková Mária

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 15:00
13:00 — 15:00
13:30 — 14:45

Postup objednávania pacientov do APON

Lekár nás kontaktuje najlepšie , mailom so stručným opisom požadovaného vyšetrenia a jeho dôvodu, zároveň uvedenie, meno pacienta, rodné číslo, kontaktnú poštovú adresu (ak ju má k dispozícii), telefonický kontrakt a email (ak ho má k dispozícii). Prípadne vyplní objednávací formulár.

Pacient, ktorý ešte u nás nebol a má odporúčanie od lekára k vyšetreniu v APON, nám toto odporúčanie odfotí/oskenuje a spolu s celým menom, rodným číslom, kontaktnou poštovou adresou, telefonickým kontraktom a emailom zašle na uvedenú emailovú adresu.

Pacient, ktorý už u nás na vyšetrení bol a bola mu nami odporúčaná kontrola zašle požiadavku na termín emailom so stručným obsahom a uvedením celého mena a roku narodenia.

Kontakt: endosonomartin@unm.sk

Pacienta o termíne vyrozumieme písomne (mailom), alebo telefonicky. 

V nevyhnutných prípadoch informácie o termínoch a vyšetreniach podávame aj telefonicky na 043/4203 253 v pondelky a piatky v čase od 13:30 – 14:45.

Pracovisko  sa zameriava na diagnostiku a liečbu komplikovaných a raritných ochorení pankreasu, žlčových ciest a komplexnú diagnostiku, manažment, terapiu a sledovanie pacientov s neuroendokrinnými nádormi tráviaceho systému.