Predoperačné vyšetrenia

Interné predoperačné vyšetrenie

K vyšetreniu budete potrebovať kompletnú zdravotnú dokumentáciu, osobitne vypísanú chronickú medikáciu aj s dávkami a spôsobom užívania. So sebou si ďalej prineste, občiansky preukaz, kartičku poistenca, ak ste diabetik – diabetickú knižku, výsledky krvných vyšetrení odobratých Vašim praktickým lekárom nie staršie ako 14dní a popis alebo RTG snímku v elektronickej forme nie staršiu ako 2 mesiace v prípade pacientov trpiacich chronickým srdcovým zlyhávaním nie staršiu ako 14 dní.

Anestéziologické predoperačné vyšetrenie

Platia rovnaké podmienky ako pri internom vyšetrení uvedené vyššie.