Oznamy

V spojení s nemocnicou z grantového programu Digitálny svet pre každého 2021 Nadácie Orange

Interná klinika gastroenterologická je zameraná vnútorné choroby a ochoreniatráviaceho systému gastroenterológiu. Projekt „V spojení s nemocnicou“ vznikol sza účelom priviesť moderné technológie seniorom, hendikepovaným a sociálneslabším pacientom. Hlavným cieľom je skvalitnenie zdravotnej starostlivostiposkytnutím informácií v novej forme a ich racionalnym výberom. Ďalším cieľomje umožniť týmto pacientom komunikáciu s blízkymi osobami aj v čase pandémie,bariérového ošetrovania alebo mimo návštevných hodín. Finančné prostriedkybudú použité na zabezpečenie potrebného vybavenia, školenia personálu apersonálu ktorí pomôže pacientovi v používaní pre neho nového zariadenia.Očakávaná je vyššie spokojnosť pacientov a príbuzných. V neposlednom radepredpokladáme aj osobnostný a odborný rozvoj zapojeného personálu.