Využitie vašich darov

  • zlepšenie prístrojového vybavenia Internej kliniky gastroenterologickej
  • rozvoj nových diagnostických a terapeutických metód
  • vedecko-výskumná činnosť v odbore regulácie a sekrécie žalúdočnej kyseliny a tvorby peptických vredov
  • ďalšie vzdelávanie pracovníkov v odbore interná medicína a gastroenterológia
  • organizovanie vedeckých konferencií, konzultačných stretnutí a pracovných pobytov v Slovenskej republike a v zahraničí a podpora účasti na nich pre odborníkov v internej medicíne a gastroenterológii.