Pripravte sa na hospitalizáciu

Dilatácia zúženia pažeráka po videoendoskopickou kontrolou

Príprava na zákrok je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou v časti Špecializované vyšetrenia. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia. Postup po vyšetrení sa odlišuje od bežnej EGDS a to v zmysle obmedzenia prímu potravy na deň zákroku a postupné obnovovanie príjmu potravy počas nasledujúcich dní, ktoré je uspôsobené aktuálnemu stavu pacienta a je o ňom informovaný ošetrujúcim lekárom.

Sklerotizácia a ligácia pažerákových varixov a varixov fundusu žalúdka

Príprava na zákrok je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou v časti Špecializované vyšetrenia. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia. Postup po vyšetrení sa odlišuje od bežnej EGDS a to v zmysle obmedzenia prímu potravy na deň zákroku a postupné obnovovanie príjmu potravy počas nasledujúcich dní, ktoré je uspôsobené aktuálnemu stavu pacienta a je o ňom informovaný ošetrujúcim lekárom.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_7_sklerotizácia

Perorálna endoskopická myotómia (POEM)

Nakoľko sa jedná o veľmi zložitý zákrok je každý pacient indikovaný k nemu podrobne informovaný o postupe jeho realizácie a špeciálnej príprave vrátania realizácie špecializovaných vyšetrení a podávania profylaktickej antibiotickej liečby. Zákrok je u nás vždy realizovaný formou hospitalizácie, na ktorú sa objednáva s dostatočným predstihom. Následne počas je počas hospitalizácie realizované interné vyšetrenie a doplnenie potrebných vyšetrení. Ako sa pripraviť na hospitalizáciu nájdete tu.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_8_POEM

Punkcia (biopsia) pečene

Výkon sa optimálne realizuje po minimálne 8-12 hodinovom lačnení. U mužov je niekedy požadované oholenie miesta punkcie, preto je nutné si zo sebou priniesť holiace potreby.

Bezprostredne po výkone, ak nie sú komplikácie (tieto bývajú v rukách skúseného lekára veľmi zriedkavé, presne by Vás o nich mal poučiť lekár, ktorý bude výkon realizovať) je potrebný kľud na lôžku v polohe na pravom boku, prípadne s ľadovým obkladom miesta vpichu a sledovanie celkového zdrav. stavu pacienta. Laparoskopická punkcia pečene je časovo náročnejšia a indikuje sa väčšinou pri ložiskových pečeňových procesoch. Robí sa buď v lokálnej alebo celkovej anestézii.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_9_biopsia_pečene.