Liečba

Našim klientom poskytujeme komplexné interné vyšetrenia so zameraním na diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných ochorení. Väčšinu tvoria pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetici, nefrologickí, endokrinologickí a geriatrickí pacienti. Ďalšiu početnú skupinu tvoria pacienti s ochoreniami gastrointestinálneho traktu a neuroendokrinnými tumormi, ktorým navyše poskytujeme podľa potreby aj dispenzárnu starostlivosť.

Nasledujúci zoznam je ilustračný a zahŕňa len malé množstvo diagnóz a liečebných postupov, ktoré sú vždy presne uspôsobené potrebám pacienta.

Pečeňové zlyhávanie

Nezávisle od príčiny je život ohrozujúci stav a vyžaduje komplikovanú a intenzívnu starostlivosť. Podávané sú lieky meniace pH v čreve a zvyšujúce jeho motilitu, antibiotiká potláčajúce rast baktérii, vnútro žilovo sú podávané podporné látky. Pri terminálnej insuficiencii pečene sa uvažuje nad transplantáciou pečene

V ďalšom texte nasleduje stručné vymenovanie najčastejších gastroenterologických diagnóz a postupov liečebno-preventívnej starostlivosti podľa lokalizácie: